Relaţii bilaterale

Republica MOLDOVA

 

Reprezentare diplomatică

Ambasada României la Chişinău
Consulatul General al României la Cahul
Consulatul General al României la Bălţi


Relaţia politică bilaterală

România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, la numai câteva ore după proclamarea independenţei noului stat (27 august 1991).

Relaţiile diplomatice, la nivel de ambasadă, au fost stabilite la data de 29 august 1991. Ambasada României a fost prima reprezentanţă diplomatică deschisă de un stat în capitala Republicii Moldova, la Chişinău (şi-a început activitatea la 20 ianuarie 1992). Până în luna iunie 1993 a fost condusă la nivel de însărcinat cu afaceri a.i. Primul ambasador român a fost acreditat la Chişinău în luna iunie 1993. Primul ambasador al Republicii Moldova la Bucureşti a fost acreditat în luna ianuarie 1992.

Din 7 iulie 2016, domnul Daniel Ioniţă este ambasadorul României la Chişinău.

Din 15 decembrie 2015, domnul Mihai Gribincea este ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti.

România concepe relaţia sa cu Republica Moldova pe două coordonate majore:

 • afirmarea caracterului special al acestei relaţii, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură, tradiţii;
 • dimensiunea europeană a cooperării bilaterale, având la bază obiectivul strategic al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

România abordează pragmatic relaţia cu Republica Moldova, pornind de la interesul legitim de a vedea statul vecin intrând pe un făgaş ireversibil al integrării europene şi de a asigura o zonă de stabilitate şi securitate la frontiera estică a României, care a devenit graniţa răsăriteană a UE şi NATO.

Liniile de bază ale relaţiei bilaterale sunt stabilite prin Declaraţia privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova (semnată la Bucureşti, la 27 aprilie 2010), respectiv prin Planul de acţiune între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Declaraţiei Comune (semnat la Iaşi, la 3 martie 2012).


Dinamica schimburilor comerciale

România a devenit în 2014 primul partener comercial al Republicii Moldova.


Cooperarea în domeniul educaţiei

Baza cooperării cu Republica Moldova o constituie Acordul privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău, la 19 mai 1992, în vigoare din 27 decembrie 1993.

În momentul de faţă, oferta educaţională a României este stabilită prin:

 • Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru anii de învăţământ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, semnat la Chişinău, la 22 decembrie 2016;
 • Programul de cooperare şi asistenţă între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Educaţiei din R. Moldova, semnat la Chişinău, la 21 februarie 2014.
   

Burse de studiu

România alocă anual Republicii Moldova 5.000 de burse de studiu în învăţământul pre-universitar, universitar şi post-universitar. Detalii privind metodologia de şcolarizare şi depunerea dosarelor sunt disponibile pe site-ul Ambasadei României la Chişinău (http://chisinau.mae.ro/local-news/1459).


Colaborarea în domeniul cultural

În anul 2010, Institutul Cultural Român a deschis o filială la Chişinău - Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” (http://www.icr.ro/chisinau/).

Ministerul Culturii este implicat în acţiuni culturale comune cu partenerii din Republica Moldova (turnee de teatru, organizarea de expoziţii de artă plastică, participarea la festivaluri de folclor etc.). Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul Ministerului Culturii - www.cultura.ro.


Asistenţa pentru dezvoltare

Republica Moldova este partener prioritar în politica României de asistenţă pentru dezvoltare, coordonată de Ministerul Afacerilor Externe al României (informaţii suplimentare la: http://www.roaid.ro).


Cadrul juridic

 • Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind stabilirea relaţiilor diplomatice la nivel de ambasadă, începând cu data de 27 august 1991. (semnată la Bucureşti, 29. VIII. 1991; data intrării în vigoare: 27. VIII. 1991);
 • Acord privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Bucureşti, 19. V. 1992; data intrării în vigoare: 27. XII. 1993);
 • Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Bucureşti, 14. VIII. 1992; data intrării în vigoare: 15. VI. 1997);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul transporturilor rutiere. (semnat la Bucureşti, 28. X. 1992; data intrării în vigoare: 18. III. 1993);
 • Acord privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Chişinău, 28. VI. 1993; data intrării în vigoare: 14. XII. 1993);
 • Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. (semnată la Chişinău, 21. II. 1995; data intrării în vigoare: 10. IV. 1996);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar. (semnat la Chişinău, 21. II. 1995; data intrării în vigoare: 22. XI. 1995);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor. (semnat la Chişinău, 27. XII. 1995; data intrării în vigoare: 16. V. 1997);
 • Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală. (semnat la Chişinău, 6. VII. 1996; data intrării în vigoare: 22.III. 1998);
 • Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare. (semnat la Bucureşti, 24. VII. 1997; data intrării în vigoare: 29. VII. 1999);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Moldova. (semnat la Chişinău, 20. VI. 1998; data intrării în vigoare: 14. VI. 1999);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului. (semnat la Chişinău, 29. IV. 1999; data intrării în vigoare)
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal. (semnat la Bucureşti, 24. IV. 2000; data intrării în vigoare: 15. X. 2000);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor. (semnat la Bucureşti, 27. VII. 2001; data intrării în vigoare: 3. VII. 2002);
 • Protocol adiţional la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 28 iunie 1993. (semnat la Bucureşti, 31. I. 2003; data intrării în vigoare: 25. XI. 2003);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi Lacul de acumulare Stânca-Costeşti. (semnat la Stânca, 1. VIII. 2003; data intrării în vigoare: 23. XII. 2003);
 • Addendum la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitoare la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002. (semnat la Bucureşti, 25. XI.2004; data intrării în vigoare: 27. VI. 2005);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare. (semnat la Bucureşti, 1. XI. 2005; data intrării în vigoare: 16. V. 2006);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică. (semnat la Bucureşti, 16. XI. 2005; data intrării în vigoare: 17. V. 2006);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul turismului (semnat la Bucureşti, la data de 16 noiembrie 2005)
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor (semnat la Bucureşti, 20. X. 2006; data intrării în vigoare: 1.I. 2007);
 • Protocol privind cooperarea dintre MAE al României şi MAEIE al Republicii Moldova (semnat la Bucureşti, 20. X. 2006; data intrării în vigoare: 15.X. 2009);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră (semnat la Bucureşti, la data de 13 noiembrie 2009);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova (semnat la Bucureşti, la data de 13 noiembrie 2009);
 • Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 14 august 1992 (semnat la Bucureşti, la data de 13 noiembrie 2009);
 • Acord între România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010);
 • Declaraţie comună privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010);
 • Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 10 octombrie 2007 (semnat la Bucureşti, la data de 25 martie 2010);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării (semnat la Chişinău, la data de 28 iunie 2010);
 • Protocol de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Moldova, 20 iunie 1998. (semnat la Chişinău, la data de 26 august 2010);
 • Tratat între România si Republica Moldova privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră (semnat la Bucureşti, la data de 8 noiembrie 2010);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău (semnat la Chisinau, la data de 23 septembrie/12 octombrie 2010);
 • Acordul între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare (semnat la Chişinău, la 13 septembrie 2012);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării (semnat la Bucureşti, la 28 august 2013);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale (semnat la Chişinău, la 21 februarie 2014);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici (semnat la Chişinău, la 31 martie 2014).
 • În marja celei de-a patra ședințe comune a celor două guverne (București, 22 noiembrie 2018), au fost adoptate o serie de acorduri / documente care vor contribui la consolidarea, în continuare, a relației bilaterale, respectiv:
 • Protocolul de cooperare între Ministerul Culturii și Identității Naționale din România și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova;
 • Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul turismului;
 • Memorandumul de înțelegere între  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni din România și Biroul relații cu diaspora din  cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
 • Planul de acțiuni în domeniul sănătății și științelor medicale între Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova pentru perioada 2018-2019
 • Memorandumul de Înțelegere pentru promovarea antreprenoriatului și cooperare economică și corporativă între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din România și Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova;
 • Memorandumul de înțelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din România și Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova privind promovarea cooperării în domeniul afacerilor pe piețe terțe;
 • Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, privind constituirea și activitățile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună;
 • Declarația de intenție privind constituirea unui cadru intensificat de instruire în scopul înființării unei unități mixte;
 • Declarație comună a Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova privind eliminarea unor tarife de roaming;
 • Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova privind cooperarea în domeniul asistenței și protecției consulare pentru persoanele cu dublă cetățenie;
 • Contract de finanțare: dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova (încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Transgaz).

 

Politica Europeană de Vecinătate

Principalul instrument financiar de sprijinire a implementării Politicii Europene de Vecinătate pentru perioada 2014-2020 este Instrumentul European de Vecinătate.

În exerciţiul financiar anterior (perioada 2007-2013), pe palierul cooperării transfrontaliereRomânia şi Republica Moldova au fost partenere în două programe cu finanţare europeană: Programul Operaţional Comun 2007-2013 România-Ucraina-Republica Moldova şi Programul de Cooperare în bazinul Mării Negre.

În actualul exerciţiu financiar, formatele de cooperare transfrontalieră relevante pentru Republica Moldova sunt Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Autoritatea de management a acestor programe este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România. Link-uri relevante: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572.


Vizite la nivelul preşedinţilor:

 • 24 ianuarie 1992, Ungheni: primele convorbiri între preşedintele României, Ion Iliescu, şi preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur;
 • mai 1992: preşedintele României, Ion Iliescu, a efectuat prima vizită în Republica Moldova;
 • 1993: Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova, a efectuat o vizită oficială la Bucureşti;
 • iulie 1996: Preşedintele României, Ion Iliescu, a efectuat o vizită oficială la Chişinău;
 • 1998: preşedintele României, Emil Constantinescu, şi preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, s-au întâlnit de trei ori la: Galaţi - în februarie, Bucureşti - în octombrie şi Chişinău - în octombrie (cu ocazia Trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina);
 • 9 februarie 2001, Vaslui: convorbiri între Ion Iliescu, preşedintele României şi Petru Lucinschi, preşedintele Republicii Moldova;
 • 1 mai 2001: vizita oficială în România a preşedintelelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin;
 • 19 octombrie 2002: la Sommet-ul francofoniei de la Beirut, a avut loc o convorbire între preşedinţii Ion Iliescu şi Vladimir Voronin;
 • 1 august 2003, Stânca-Costeşti: întâlnirea dintre preşedinţii Ion Iliescu şi Vladimir Voronin, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la intrarea în funcţiune a Nodului Hidrotehnic Stânca-Costeşti;
 • 25 mai 2004, Mamaia: Întâlnirea dintre preşedinţii Ion Iliescu şi Vladimir Voronin, cu ocazia Summit-ului ICE;
 • 29 iunie 2004, Istanbul: Întâlnirea dintre preşedinţii Ion Iliescu şi Vladimir Voronin, cu ocazia summit-ului NATO;
 • 21 ianuarie 2005: vizita oficială la Chişinău a preşedintelui României, Traian Băsescu. Adoptarea unei Declaraţii Comune;
 • 22 aprilie 2005: participarea preşedintelui României, Traian Băsescu la Summit-ul GUAM (Chişinău)
 • 10 mai 2005: participarea preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la Summit-ul SEECP (Bucureşti);
 • 14 octombrie 2005: întrevederea preşedintelui României, Traian Băsescu, cu Vladimir Voronin, preşedintele Republicii Moldova (New York, în marja participării la sesiunea Adunării Generale ONU);
 • 10 decembrie 2005: vizita de lucru, la Bucureşti, a preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin;
 • 5 iunie 2006 – participarea preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin,  la Summit-ul Forumului Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat (Bucureşti);
 • 16 ianuarie 2007 – vizita oficială la Chişinău a preşedintelui României, Traian Băsescu
 • 20 august  2008 - Preşedintele României, Traian Băsescu, s-a întâlnit la Chişinău, cu preşedintele Vladimir Voronin, în cadrul unui turneu regional (Ucraina, R. Moldova, Georgia, Azerbaidjan, Turcia).
 • 10 decembrie 2009 – preşedintele Traian Băsescu, s-a întâlnit, la Bonn, cu premierul Vlad Filat
 • 27-28 ianuarie 2010 – La invitaţia preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, preşedintele Traian Băsescu a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova, însoţit de 7 miniştri ai Guvernului României
 • 27-28 aprilie 2010 – vizita la Bucureşti a preşedintelui interimar al R. Moldova, domnul Mihai Ghimpu
 • 28-29 aprilie 2011 – vizita la Bucureşti a preşedintelui interimar al R. Moldova, Marian Lupu
 • 3 mai 2012 – vizita oficială a preşedintelui R. Moldova, Nicolae Timofti, la Bucureşti
 • 17 iulie 2013 – vizita oficială a preşedintelui României, Traian Băsescu, în Republica Moldova
 • 1 decembrie 2013 – vizita preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la Bucureşti
 • 19 martie 2014 – Iaşi, întâlnirea preşedinţilor României şi Republicii Moldova;
 • 24-25 februarie 2015 – vizita oficială a preşedintelui României, Klaus Iohannis, la Chişinău
 • 7 iulie 2015 – vizita preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la Suceava
 • 16 – 17 februarie 2016 - vizita oficială a președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, în România


​Vizite la nivel de prim-ministru:

 • 19-20 august 1992: Andrei Sangheli, prim-ministru al Republicii Moldova, a efectuat prima vizită oficială la Bucureşti;
 • mai 1997: Ion Ciubuc, prim-ministru al Republicii Moldova, a efectuat o vizită oficială la Bucureşti;
 • 24-25 mai 1999: Radu Vasile, prim-ministru al României, a efectuat o vizită oficială la Chişinău;
 • 30-31 august 1999: Ion Sturza, prim-ministru al Republicii Moldova, a efectuat o vizită oficială în România;
 • 27 iulie 2001: Vizita la Bucureşti a prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tarlev
 • 16 noiembrie 2005: vizita în România a prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tarlev; 
 • 6 aprilie 2006: participarea premierului Republicii Moldova la reuniunea de la Bucureşti având ca temă reconfigurarea acordului CEFTA; întrevedere cu prim-ministrul României, Călin Popescu-Tăriceanu;
 • 10 octombrie 2006 – Bucureşti, semnarea de către Republica Moldova a Cartei SEECP; întrevedere a premierilor Călin Popescu-Tăriceanu şi Vasile Tarlev;
 • 29 iunie 2007: Călin Popescu-Tăriceanu, prim-ministru al României, a efectuat o vizită oficială la Chişinău.
 • 23 octombrie 2008 - la Bucureşti a avut loc vizita premierului R. Moldova, Zinaida Greacianâi, în calitate de Preşedinte în Exerciţiu al Procesului de Cooperare în Sud-Estul Europei
 • 13 noiembrie 2009 - prima vizită oficială a premierului Vlad Filat la Bucureşti
 • 31 martie 2010 - Chişinău, ceremonia de înmânare a primelor permise de mic trafic de frontieră, în prezenţa primului ministru al României, Emil Boc şi a premierului Republicii Moldova, Vlad Filat
 • 8 noiembrie 2010 – participarea prim-ministrului R. Moldova la Summit-ul Dunării, Bucureşti.
 • 22 septembrie 2011 – vizita prim-ministrului Vlad Filat la Bucureşti.
 • 3 martie 2012 – Iaşi, prima şedinţă comună a Guvernelor României şi R. Moldova
 • 17 iulie 2012 – vizita la Chişinău a prim-ministrului României, Victor Ponta
 • 9 iulie 2013 – vizita la Bucureşti a prim-ministrului Republicii Moldova, Iurie Leancă
 • 26-27 august 2013 – vizita prim-ministrului României, Victor Ponta, în Republica Moldova; lansarea lucrărilor la gazoductul Iaşi-Ungheni
 • 23 decembrie  2013 – vizita prim-ministrului Republicii Moldova, Iurie Leancă, la Bucureşti
 • 20-21 februarie 2014 – vizita prim-ministrului României, Victor Ponta, în Republica Moldova
 • 14 martie 2014 – Chişinău, întrevedere a prim-miniştrilor Victor Ponta şi Iurie Leancă
 • 29 aprilie 2014 – Sculeni (Republica Moldova), întrevedere a prim-miniştrilor Victor Ponta şi Iurie Leancă
 • 27 august 2014 – vizita prim-ministrul României, Victor Ponta, în R. Moldova; inaugurarea gazoductului Iaşi-Ungheni
 • 10 octombrie 2014 - vizita prim-ministrului României, Victor Ponta, în R. Moldova
 • 21 mai 2015 – vizita prim-ministrului României, Victor Ponta, în R. Moldova
 • 26-27 august 2015 – vizita prim-ministrului României, Victor Ponta, în R. Moldova
 • 22 septembrie 2015 – şedinţa comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova, la Neptun (România)
 • 13 octombrie 2015 – vizita de lucru a prim-ministrului Republicii Moldova, Valeriu Streleţ, la Bucureşti
 • 26 ianuarie 2016 – vizita prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, la București
 • 24 – 25 august 2016 – vizita oficială a prim-ministrului României, Dacian Cioloș, în R. Moldova
 • 21 iulie 2017 – vizita de lucru a prim-ministrului României, Mihai Tudose, la Chișinău
 • 27 februarie 2018 – vizita de lucru a prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, la Chișinău
   

Ședințe comune de Guvern:

 • 3 martie 2012 - prima ședința comună a Guvernelor României și Republicii Moldova, la Iași
 • 22 septembrie 2015 - ședință comună a Guvernelor României și Republicii Moldova, la Neptun
 • 23 martie 2017 - ședință comună a Guvernelor României și Republicii Moldova, Piatra Neamț
 • 22 noiembrie 2018 - ședință comună a Guvernelor României și Republicii Moldova, București


Vizite la nivelul miniştrilor de externe:

 • februarie şi octombrie 1998: ministrul român al afacerilor externe, Andrei Pleşu, a efectuat vizite oficiale la Chişinău;
 • 23-24 martie 2000: vizita oficială în România a ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Nicolae Tăbăcaru;
 • 28 aprilie 2000: Petre Roman, ministru de stat, ministrul afacerilor externe, se află în vizită la Chişinău
 • 9-10 ianuarie 2001: vizita oficială în România a ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Nicolae Cernomaz;
 • 1 aprilie 2003: vizita la Chişinău a ministrului afacerilor externe, Mircea Geoană;
 • 6 noiembrie 2003, Chişinău: participarea ministrului afacerilor externe Mircea Geoană la reuniunea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei;
 • 22 octombrie 2004, Bucureşti: întâlnirea ministrului Mircea Geoană cu Andrei Stratan, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova (cu prilejul reuniunii ministeriale a SEECP);
 • 9 septembrie 2005: întrevedere a miniştrilor afacerilor externe din România şi Republica Moldova (Iaşi);
 • 31 ianuarie 2006: Bruxelles, întâlnire a ministrului român al afacerilor externe, Mihai-Răzvan Ungureanu, cu Andrei Stratan, viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova;
 • 16-17 februarie 2006: vizită oficială la Chişinău a ministrului Mihai-Răzvan Ungureanu
 • 14 aprilie 2006: întrevedere, la Chişinău, a ministrului român al afacerilor externe cu omologul său din Republica Moldova;
 • 20 octombrie 2006 – Bucureşti, vizita viceprim-ministrului, ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Andrei Stratan.
 • 21 decembrie 2007 –Adrian Cioroianu, ministrul afacerilor externe al României, a inaugurat noul sediu al secţiei consulare a Ambasadei României la Chişinău.
 • februarie 2008: două întrevederi, în cadru multilateral, la Kiev şi Ohrid, între Adrian Cioroianu, ministrul român al afacerilor externe, şi omologul său din Republica Moldova, Andrei Stratan.
 • 7 iulie 2008 - a avut loc vizita ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu la Chişinău.
 • 22 ianuarie 2009 – vizita ministrului afacerilor externe, Cristian Diaconescu, la Chişinău.
 • 15 ianuarie 2010 – ministrul afacerilor externe, Teodor Baconschi, s-a întâlnit cu omologul din R.Moldova, Iurie Leancă.
 • 25 ianuarie 2010 – participarea ministrului afacerilor externe al României, Teodor Baconschi şi a ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, Iurie Leancă, la Bruxelles, la lansarea Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova (iniţiativă diplomatică a României).
 • 9 iulie 2010 – participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Baconschi, la inaugurarea Consulatelor Generale ale României la Cahul şi Bălţi.
 • 16 martie 2011 – vizita de lucru în România a ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, Iurie Leancă
 • 1 septembrie 2011 – participarea ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, în calitate de invitat special, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (Bucureşti).
 • 31 ianuarie 2012 – vizita la Chişinău a ministrului afacerilor externe al României, Cristian Diaconescu.
 • 23 martie 2012 – Chişinău, participarea ministrului Cristian Diaconescu la ceremonia învestirii în funcţie a preşedintelui R.Moldova.
 • 13 septembrie 2012 – vizita la Chişinău a ministrului afacerilor externe al României, Titus Corlăţean.
 • 18 ianuarie 2013 – vizita la Bucureşti a ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Iurie Leancă
 • 27-28 august 2013 – vizita la Bucureşti a ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Natalia Gherman
 • 19 noiembrie 2013 – vizita la Chişinău a ministrului afacerilor externe al României, Titus Corlăţean
 • 31 martie 2014 – vizita la Chişinău a ministrului afacerilor externe al României, Titus Corlăţean
 • 28 august 2014 – participarea ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, Natalia Gherman, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române;
 • 1 decembrie 2014 – vizita la Chişinău a ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu;
 • 3-4 martie 2015 – vizita la Bucureşti a ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, Natalia Gherman.
 • 17-18 iunie 2015 – vizita în Republica Moldova a ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu
 • 23 ianuarie 2016 – vizita de lucru a ministrului afacerilor externe și integrării europene al R. Moldova, Andrei Galbur, la București
 • 6 februarie 2018 – vizita ministrului afacerilor externe și al integrării europene al R. Moldova, Tudor Ulianovschi, la București
 • 17 ianuarie 2019 – vizita ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la Chișinău.

iunie 2019

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice