Relaţii bilaterale

Republica CIAD


Relații bilaterale

România şi Republica Ciad au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă la 15 iulie 1969. 

În prezent, în capitalele celor două ţări nu sunt acreditaţi ambasadori nerezidenţi.

Din partea română, relaţia bilaterală este gestionată de Ambasada României la Alger.

Ministrul afacerilor externe, integrării africane şi cooperării al Republicii Ciad a participat la Summit-ul Francofoniei organizat la Bucureşti, în septembrie 2006.

Decembrie 2018

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice