Relaţii bilaterale

Republica KAZAHSTAN

Relațiile bilaterale româno-kazahe

România a recunoscut independența de stat a Republicii Kazahstan la 17 decembrie 1991, la o zi după proclamarea acesteia. La 15 iulie 1992, România si Republica Kazahstan au stabilit relaţii diplomatice. În luna august 2009, Ambasada României în Republica Kazahstan a fost relocată de la Alma Ata (fosta capitală) la Astana, noua capitală a ţării, în prezent Nur-Sultan.

Republica Kazahstan este un partener important al României din Asia Centrală. Relaţiile bilaterale se caracterizează printr-o cooperare strânsă şi diversificată, sub aspectul domeniilor de interes. Sectorul energetic şi industria adiacentă reprezintă domeniile principale ale colaborării.

Relațiile bilaterale sunt caracterizate de contacte politice şi sectoriale frecvente: vizita președintelui României în Republica Kazahstan (martie 2010) și vizita președintelui Republicii Kazahstan în România (noiembrie 2007), când s-au pus bazele unui stadiu nou în dezvoltarea acestor relații, prin stabilirea direcțiilor de acțiune şi identificarea unor proiecte majore ale cooperării bilaterale; vizita prim-ministrului României în Republica Kazahstan (iunie 2013); vizita ministrului român al energiei, IMM-urilor și Mediului de afaceri în Republica Kazahstan (octombrie 2015); întâlnire a prim-ministrului României cu omologul kazah, în marja Summitului ASEM (Ulan Bator, 15-16 iulie 2016); vizita ministrului român al afacerilor externe în Republica Kazahstan (Astana, 27-28 iulie 2017).

Dialogul la nivelul MAE se derulează în baza unor planuri de acţiune care se reînnoiesc la perioade de doi ani. La 17 decembrie 2018, la București, a fost semnat Planul Comun de Acţiuni la nivel MAE pentru perioada 2019-2020. Anual au loc runde de consultări la nivel de secretar de stat/adjunct al ministrului afacerilor externe.

Anul 2017 a avut valoare jubiliară pentru relația bilaterală româno-kazahă. Semnificația acestuia a fost reliefată de Declaraţia aniversară cu  ocazia împlinirii a 25 de ani de relații diplomatice a miniștrilor de externe, cu  ocazia ceremoniei pentru a marca evenimentul, organizată la Astana, la 28 iulie 2017.

Expoziția internațională EXPO Astana 2017 a reprezentat un eveniment important, care prin anvergură  și vizibilitate, și-a pus amprenta pozitivă asupra  relației bilaterale.

Ca stat membru al UE, România susţine dezvoltarea dialogului UE cu Republica Kazahstan în cadrul instrumentelor bilaterale UE – Republica Kazahstan şi a Strategiei UE pentru Asia Centrală.

La 10 mai 2017, România  a ratificat  Acordul Consolidat de Parteneriat şi Cooperare între Uniunea Europeană şi Republica Kazahstan, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015.

Reprezentare diplomatică 

Ambasada României în Republica Kazahstan

Consulul Onorific al României la Alma Ata (1 iunie 2012)

Ambasada Republicii Kazahstan în România

Republicii Kazahstan a desemnat trei consuli onorifici în România, având circumscripțiile consulare la Iaşi (din anul 2003), Galaţi (din anul 2013) și Cluj-Napoca (din anul 2017).

Cooperare economică

Republica Kazahstan este cel mai mare partener economic al României din Asia Centrală. Importurile din Republica Kazahstan constau în cea mai mare parte în petrol, iar exporturile românești în produse ale industriei chimice și conexe, mașini, aparate și echipamente electrice, metale comune și articole metalice.

Instrumentul menit să asigure o dezvoltare dinamică a relaţiilor comercial-economice este Comisia Mixtă Interguvernamentală româno-kazahă de colaborare comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică, ale cărei lucrări se desfăşoară anual. Ultima sesiune a Comisiei, cea de-a XIV-a, a avut loc, în luna septembrie 2018, la Astana.

În plan bilateral, între România şi Republica Kazahstan au fost încheiate mai multe acorduri de colaborare privind: cooperarea economică, promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital.

La 31 decembrie 2018, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu R. Kazahstan a fost de 1642,11 milioane USD, din care exportul a fost de 54,34 milioane USD şi importul de 1587,77 milioane USD, soldul fiind de 1533,42 milioane USD în favoarea Republicii Kazahstan.

Față de aceeași perioadă a anului 2017, volumul schimburilor comerciale a crescut cu 29%, din care exportul a crescut cu 70%, iar importul cu 28%.

La 30 aprilie 2019, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu R. Kazahstan a fost de 680,52 milioane USD, din care exportul a fost de 14,71 milioane USD şi importul de 665,85 milioane USD, soldul fiind de 651,10milioane USD în favoarea Republicii Kazahstan.

Față de aceeași perioadă a anului 2018, volumul schimburilor comerciale a crescut cu 5,66%, din care exportul a scăzut cu 13,42%, iar importul a crescut cu 6,17%.

La 31.01.2019 erau înregistrate în România un număr 34 de societăţi cu participare  la capitalul social din Republica Kazahstan. Locul ocupat după investițiile străine: 135. Valoarea totală a capitalului social în echivalent valută: 28,10 mii USD.

Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane se derulează pe baza următoarelor documente:

Acordul privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, încheiat între Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din România şi Ministerul Ştiinţei (Academia de Ştiinţe) din Republica Kazahstan, semnat la Bucureşti, la 25 aprilie 1996 

Acordul de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Kazahstan, semnat la 19 noiembrie 2008, la Astana

Acordul de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan, semnat la Astana, în luna iunie 2013.

În ultimii ani au avut loc participări reciproce la numeroase acţiuni în domeniul culturii şi educaţiei organizate în cele două ţări: festivaluri internaţionale de teatru, film, muzică şi folclor; expoziţii de artă populară şi fotografii artistice; olimpiade internaţionale de matematică, informatică, fizică şi chimie etc.

Din luna ianuarie 2014, la Universitatea de Stat Acad. E.A. Buketov din Karaganda funcționează Lectoratul de limbă cultură și civilizație românească, singura unitate de acest tip din Asia Centrală.

Cooperarea la nivel universitar se desfășoară și în baza unor acorduri de cooperare încheiate între instituțiile de învățământ superior din cele două state: Universitatea Bucureşti și Universitatea Naţională Eurasia (ENU) din Astana; Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti și Caspian State University of Technologies and Engineering ”S. Esenov”  (schimb de doctoranzi); Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea "Acad. E.A. Buketov" din Karaganda, „Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages”, respectiv “Kazakh British Technical University”, ambele din Alma Ata.

La 28 mai 2009, în comuna Strunga, Judeţul Iaşi a avut loc ceremonia de dezvelire a monumentului ostaşului kazah Azaganov Sherniyaz, decedat pe teritoriul României în anul 1944.

Minoritatea/Comunitatea română din Republica Kazahstan

Conform datelor statistice oficiale, la 21 aprilie 2000, în Republica Kazahstan, în grupa etnică „români/moldoveni” erau înregistrate 20.054 persoane, din care 594 de cetăţeni s-au declarat români şi 19.460 „moldoveni”. Majoritatea trăieşte în localităţi situate în regiunile din nordul Republicii Kazahstani: regiunile Pavlodar, Kostanay, Karaganda, Akmola, Aktobe. 

Membrii comunităţii româneşti au înfiinţat asociaţii culturale, în cadrul cărora au fost constituite ansambluri folclorice româneşti.

 În regiunea Karaganda, se află înmormântaţi cca. 1000 de soldaţi şi civili români, căzuţi prizonieri în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial şi deţinuţi în lagăre de concentrare şi de muncă forţată din centrul Republicii Kazahstan (lagărul Spassk nr. 99).

La 9 septembrie 2003, în timpul vizitei oficiale în Republica Kazahstan a preşedintelui României, a fost dezvelit un monument la Karaganda în memoria prizonierilor români, morţi în lagărele staliniste între anii 1941-1950.

DEEAC – iunie  2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice