Relaţii bilaterale

TURKMENISTAN

România a recunoscut independenţa de stat a Turkmenistanului la 20 decembrie 1991. La 21 iulie 1992, România şi Turkmenistan au stabilit relaţii diplomatice.

La 21 iulie 2017, România şi Turkmenistan au aniversat 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice.

Relaţiile bilaterale au cunoscut un parcurs ascendent, configurându-se într-un parteneriat special cu valenţe strategice.

Contactele politice bilaterale de nivel au fost frecvente. Relevantă a fost vizita oficială în Turkmenistan a preşedintelui României (11-12 octombrie 2012), ca răspuns la vizita preşedintelui Turkmenistanului în România (10-11 mai 2011). Cu acea ocazie, a fost adoptat Planul de Acţiuni pentru punerea în aplicare a Declaraţiei Comune a preşedinţilor României şi Turkmenistanului. Documentul prevede, printre obiective, stabilirea unui parteneriat energetic cu Turkmenistan, menit să valorifice tradiţiile celor două ţări în explorarea, exploatarea şi transportul de gaze naturale şi ţiţei către Europa şi promovarea cooperării în alte domenii de activitate (transporturi).

Domeniile de acţiune bilaterală în relația cu Turkmenistanul sunt subsumate palierelor politic, economic, energetic, cultural și educaţional.

Sectorul energetic şi industria adiacentă reprezintă o prioritate a colaborării. Din perspectivă UE, Turkmenistanul este privit ca potenţial furnizor de gaze pentru proiectul Coridorului Sudic, de aprovizionare energetică.

Cooperarea în domeniul transporturilor s-a substanţializat şi are ca obiectiv concretizarea proiectului strategic al Rutei de Transport de Mărfuri Marea Caspică-Marea Neagră, convenit prin Planul de Acţiuni, semnat de preşedinţii României şi Turkmenistanului în cadrul vizitei oficiale de la Aşhabad, din octombrie 2012. În acest context, prezintă relevanță şi cooperarea între porturile Constanţa şi Turkmenbaşi, în măsură să asigure accesul mărfurilor din Asia Centrală şi Caucaz spre Europa, valorificând facilităţile de tranzit ale portului Constanţa și fluviului Dunărea, de căi de acces spre Europa.

Ca stat membru al UE, România susţine dezvoltarea dialogului UE cu Turkmenistan în cadrul formatelor bilaterale de cooperare (Strategia UE pentru Asia Centrală) şi se implică în realizarea obiectivelor stabilite prin acest document, îndeosebi în domeniile conectivitate, educaţie, managementul resurselor de apă etc.


Reprezentare diplomatică 

Dialogul politic

  • Vizite la nivel înalt
  • Președintele României la Aşhabad: 21- 22 iulie 2009; 11-12 octombrie 2012.
  • Preşedintele Turkmenistanului la Bucureşti: 15-17 noiembrie 1994; 16-17 iulie 2008; 11-13 mai 2011.
  • Vizite la nivelul miniştrilor afacerilor externe
  • Ministrul român de Externe la Aşhabad: 21 iulie 1992; 1995; 3-8 iunie 2001, în calitate de Preşedinte în Exerciţiu al OSCE; 28-29 mai 2008; 21-22 iulie 2009, în cadrul delegaţiei prezidenţiale; 14 septembrie 2015, vizită oficială; 2-4 iulie 2018
  • ​Ministrul turkmen de Externe la Bucureşti: aprilie 1994, cu prilejul participării la lucrările Forumului Crans-Montana de la Bucureşti; decembrie 2001, pentru participarea la ministeriala OSCE, România deținând PiE a OSCE; 16-17 iulie 2008, în cadrul delegaţiei prezidenţiale; mai 2011, în cadrul delegației prezidențiale; 16-17 martie 2017; 4 martie 2019, în contextul participării reuniunii cvadrilaterale a miniștrilor de externe din Republica Azerbaidjan, Georgia, România și Turkmenistan dedicată Rutei internaționale de transport mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică.
  • Dialogul la nivelul Ministerelor Afacerilor Externe

Se derulează constant, în baza prevederilor Protocolului de colaborare între MAE al României şi al Turkmenistanului (semnat la 16 iulie 2008) şi ale Planului de acţiune pentru perioada 2015-2016 (se reînnoieşte la fiecare 2 ani). Cu ocazia vizitei ministrului român de externe la Așhabad (2-4 iulie 2018), a fost semnat un nou planul de acțiune pe linia MAE, pentru perioada 2019-2020.

Mecanismul consultărilor politico-diplomatice este eficient şi trasează direcţiile de cooperare bilaterală.

Consultări între MAE al României şi MAE al Turkmenistanului la nivel de secretar de stat/ prim-adjunct al ministrului au avut loc la Bucureşti, la 25 ianuarie 2011, 19 iulie 2012 şi 15 aprilie 2014, 28 noiembrie 2018, precum şi la Aşhabad, la 26 septembrie 2011, 26 octombrie 2012, 10-11 decembrie 2017 (șapte până în prezent).

Au avut loc consultări periodice între MAE român și turkmen la nivel de director general pe chestiuni juridice/dreptul mării, pe problematica bilaterală și multilaterală, cooperarea în sistemul UE și ONU, evoluții regionale.


Cooperarea economică și energetică. Schimburi comerciale

La 30 aprilie 2019, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Turkmenistanul au fost de 2,29 milioane USD, dintre care exportul a fost de 0,56 milioane USD, iar importul de 1,73 milioane USD, soldul fiind de 1,17 milioane USD în favoarea Turkmenistanului.

Față de aceeași perioadă a anului 2018, volumul schimburilor comerciale bilaterale a crescut cu 571%, dintre care exportul a crescut cu 65%.

La 31 ianuarie 2019, în România erau înregistrate 5 societăți mixte cu capital din Turkmenistan, cu un capital extern total investit de 10,48 mii USD. Turkmenistanul ocupă locul 145 în clasamentul pe țări de rezidență a investițiilor în societăți comerciale cu participare străină.

Posibilităţile de extindere şi intensificare a cooperării economice româno-turkmene sunt discutate şi în cadrul sesiunilor Comisiei Mixte Interguvernamentale (CMI) româno-turkmene de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică. Până în prezent au avut loc șapte sesiuni ale Comisiei.


Colaborarea în domeniile educaţiei, cercetării şi culturii

Cooperarea în domeniul educaţiei între România şi Turkmenistan se derulează pe baza Programului de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educației Naționale din România şi Ministerul Învăţământului din Turkmenistan pentru anii 2017-2022.

În prezent, se află la studii în România un număr circa 150 de studenţi turkmeni, Turkmenistanul fiind ţara central asiatică cu cel mai mare număr de candidaţi declaraţi admişi la bursele oferite unilateral de statul român.


Relaţii consulare

Regimul de călătorie al cetăţenilor români în Turkmenistan, posesori de paşapoarte simple, se desfăşoară pe bază de vize, care pot fi obţinute de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Turkmenistanului din străinătate.

 

Cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale

Pe plan internaţional, România şi Turkmenistan colaborează în cadrul ONU şi OSCE.

DEEAC – iunie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice