Relaţii bilaterale

FEDERAŢIA RUSĂ


Prezentare generală

Semnarea Tratatului politic de bază în 2003 şi a altor documente de colaborare, urmată la scurt timp de activizarea dialogului la nivel de şef de stat, de guvern, de miniştri ai afacerilor externe şi conduceri ale parlamentelor, a marcat trecerea relaţiilor româno-ruse într-o etapă nouă.

Contactele politice la nivel înalt au fost relativ consistente, astfel: trei prezidenţiale (unul în 2003, respectiv două în 2005), două guvernamentale (2003 şi 2004), şi cinci ministeriale (unul în 2003, două în 2005, unul în 2009 şi unul în 2013), înregistrând o stagnare în anii 2006-2007 (doar trei întrevederi bilaterale la nivel de ministru de externe în marja unor reuniuni multilaterale la nivel regional, în cursul anului 2006), respectiv începând cu anul 2014, în baza deciziilor Consiliului UE, după declanșarea crizei ucrainene. Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a fost prezent la Summitul NATO de la Bucureşti (aprilie 2008). Vizita la București la 17 iunie 2013 a Secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse și vizita ministrului român al afacerilor externe la Moscova, la 8-10 iulie 2013, au reprezentat repere de relevanță în relansarea relaţiilor româno-ruse în baza unei evaluări obiective, de substanţă, a ansamblului dialogului bilateral.

În prezent, România are ca obiectiv promovarea relaţiilor bilaterale, în jurul unei agende pragmatice şi constructive, în respect pentru principiile fundamentale și normele de drept internațional. Se va pune accent pe dimensiunea economică, culturală și academică, precum şi pe sprijinirea cooperării regionale în bazinul Mării Negre, cu efecte benefice pentru stabilitatea și securitatea regională, europeană și internațională.


Reprezentare diplomatică

Ambasade

Consulate generale


Cooperarea comercială şi economică

Instrumentul ce vizează asigurarea unei dezvoltări dinamice a relaţiilor comercial-economice este Comisia Mixtă Interguvernamentală româno-rusă de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică. Cea de-a XI-a sesiune a Comisiei Mixte a avut loc la Bucureşti în perioada 18-19 aprilie 2013.

Cadrul normativ privind colaborarea economică este asigurat de:

 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la relaţiile comercial-economice şi tehnico-ştiinţifice, semnat la 30 decembrie 1991. În prezent, se află pregătit pentru semnare un nou acord de cooperare economică în conformitate cu normele de drept ale UE.
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 29 septembrie 1993. Se află în curs de negociere un protocol la acest acord pentru aducerea lui în conformitate cu acquis-ul comunitar.
 • Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (Moscova, 27 septembrie 1993).


Evidenţa volumului schimburilor comerciale

– milioane USD –

 

ANUL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

4396,1

5000,0

5909,3

2810,9

3797,9

4343,9

4422,1

4986,77

4998,3

3309,91

Export

374,1

582,8

897,7

716,3

1096,7

1417,0

1351,3

1839,69

1949,5

1102,41

Import

4022,0

4417,2

5011,6

2094,6

2701,2

2926,9

3070,8

3147,08

3048,8

2207,5

Sold

-3647,9

-3834,4

-4113.9

-1378,3

-1604,5

-1509,9

-1719,5

-1307,39

-1099,3

-1105,09

 

La 31 iulie 2016, comparativ cu realizările din aceeași perioadă a anului 2015, volumul total al schimburilor (1749,6 milioane USD) a scăzut cu 18%, din care exportul (601,8 milioane USD) a scazut cu 13,9%, iar importul (1147,8 milioane USD) cu 19,9%, soldul negativ pentru România fiind de 546 milioane USD.

La 31 martie 2016, comparativ cu realizările din aceeași perioadă a anului 2015, volumul total al schimburilor (659,81 milioane USD) a scăzut cu 32,76%, din care exportul (274,6 milioane USD) a scazut cu 20,57%, importul (385,2 milioane USD) cu 39,40%, soldul negativ pentru România reducându-se cu 61,85%.

Federația Rusă ocupă locul 3 în ceea ce privește comerțul României cu state non-UE.


Cooperarea cultural-ştiinţifică şi pentru stimularea contactelor inter-umane

În anul 2013, a intrat în vigoare Acordul interguvernamental privind înființarea și regulile de funcționare ale Institutului Cultural Român la Moscova și Centrului Rus pentru Cultură şi Ştiinţă la Bucureşti.

În perioada 2011 - 2012, au fost organizate Zilele Culturii Federației Ruse în România și Zilele Culturii Române în Federaţia Rusă. Zilele Culturii Române în Federația Rusă (24 septembrie-18 noiembrie 2012) au cuprins o serie de manifestări desfășurate la Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg şi Velikii Novgorod, printre care concerte ale Operei Naţionale din Bucureşti şi Operei din Iaşi, acompaniate de orchestre cu renume din Federaţia Rusă, spectacole şi dansuri folclorice româneşti, expoziţii de fotografie şi costume populare, precum şi vizionări de filme româneşti şi puneri în scenă a pieselor clasicilor ruşi, în regia unor renumiţi regizori români. Ceremonia de deschidere a Zilelor Culturii Române a avut loc la 24 septembrie 2012, pe scena Music-Hall din Sankt Petersburg cu un concert susţinut de trupa Mozart Rocks și participarea extraordinară a baritonului rus Denis Sedov, acompaniaţi de Orchestra Filarmonică Rusă din Sankt Petersburg. Delegaţia oficială din România a fost condusă de  ministrul culturii şi patrimoniului naţional.

În învăţământul preuniversitar din România funcționează 24 şcoli, în care se studiază limba rusă, în judeţele Tulcea, Brăila, Suceava şi Constanţa. Cadrele didactice care predau etnicilor ruşi merg la stagii de perfecţionare la Institutul de Limba Rusă „A.S.Puşkin” din Moscova, în baza documentelor de colaborare bilaterală.

De asemenea, sunt în derulare proiecte de colaborare între ASE – Bucureşti şi Institutul de Stat de Limba Rusă A.S.Puşkin, respectiv, Universitatea de Stat de Economie şi Finanţe din Sankt-Petersburg, Universitatea de Stat de Economie, Statistică şi Informatică din Moscova, iar în perspectivă cu Academia de Studii Economice „Plehanov” din Moscova.

În 2007, prin decret prezidenţial a fost înfiinţată Fundația „Lumea Rusă”, care are ca principal obiectiv promovarea culturii, civilizaţiei şi limbii ruse în străinătate. Fundația „Lumea Rusă” are deschise filiale la Bucureşti (Academia de Studii Economice), Constanţa (Universitatea Ovidius) şi Cluj Napoca (Universitatea Babeş-Bolyai).


Cadrul normativ privind colaborarea tehnico-ştiinţifică

 • Acordul de colaborare între Academia Română şi Academia rusă de ştiinţe (semnat la Moscova, 24 mai 1993)
  • În baza acestui Acord a fost înfiinţată Comisia mixtă de istorie româno-rusă, care s-a reunit până în 2012 cu o periodicitate aproape anuală (cu mici excepţii vizând intervalele 1996-1998, 2000-2003).
  • Sesiuni ale comisiei mixte de istorie româno-rusă au fost organizate la: Iaşi (noiembrie 1993), Moscova (noiembrie 1994), Constanţa (noiembrie 1995), Moscova (octombrie 1999), Constanţa (octombrie 2004), Moscova (iunie 2005), Moscova (aprilie 2006), Moscova (octombrie 2007), Craiova (septembrie 2008), Cluj (2010), Moscova şi Sankt Petersburg (2011), Constanţa (septembrie 2012).
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului şi ştiinţei (semnat la Moscova, 27 septembrie 1993 / în vigoare)
 • Program de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru anii 2006-2009 (semnat la Bruxelles, 4 decembrie 2006)
 • Protocol între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului al Federaţiei Ruse privind colaborarea şi schimburile în domeniul învăţământului pentru anii de învăţământ 2002 - 2003 şi 2003 - 2004, semnat la Bucureşti la 27 martie 2003, expirat la 31 august 2006, cu menţiunea că prevederile în derulare se vor finaliza în baza documentului menţionat până la semnarea unui nou Protocol
 • Protocolul de intenţie privind colaborarea între Institutul Diplomatic Român şi Serviciul Federal al Arhivelor Ruse (semnat la Moscova, 5 decembrie 2006)
 • Acordul de colaborare între Institutul Diplomatic Român şi Academia Diplomatică a Federaţiei Ruse (semnat la Moscova, 5 decembrie 2006)
 • Acordul de cooperare între Institutul Diplomatic Român şi Facultatea de Relaţii Internaţionale a Universităţii din Sankt Petersburg (semnat la Sankt Petersburg, în februarie 2007)

În anul 2007, a fost înfiinţată Comisia Mixtă Interguvernamentală româno-rusă privind aplicarea prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare româneşti de război pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruseşti de război pe teritoriul României (intrat în vigoare la 5 decembrie 2006). Până în prezent, Comisia a avut șapte întâlniri: Bucureşti - decembrie 2007, Moscova - martie 2009, Bucureşti - noiembrie 2010, Moscova - noiembrie 2012, Bucureşti - aprilie 2013, Moscova - noiembrie 2014 și București - decembrie 2015.

La 25 octombrie 2015, în localitatea Rossoşka din regiunea Volgograd a avut loc ceremonia oficială de inaugurare a primului cimitir al militarilor români căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

Alte domenii de cooperare sectorială – o practică constantă la nivelul dialogului bilateral româno-rus.

Pe lângă evenimentele evocate la segmentele tematice, alte contacte româno-ruse au vizat: participarea, din partea României, a ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică la ceremonia oficială de lansare a “Anului Ştiinţei UE-Rusia 2014” (Moscova, 22-25 noiembrie 2013), participării la reuniunile internaţionale ale Înalţilor Reprezentanţi în domeniul securităţii (2010-2015), participarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la cea de a 18-a Conferinţă Anuală şi Întâlnirea Generală a Asociaţiei Internaţionale a Procurorilor etc..


Minoritatea/Comunitatea română

Conform recensământului din 2002 al populaţiei care locuieşte pe teritoriul Federaţiei Ruse, în datele oficiale ale autorităţilor ruse figurau 5308 etnici români şi 172.330 care s-au declarat vlahi şi moldoveni. Conform recensământului din anul 2010, pe teritoriul Federaţiei Ruse erau înregistrați 3201 etnici români şi 156.400 persoane aparținând grupei etnice “moldoveni”, ce include persoanele care s-au declarat de etnie “basarabeană”, “basarabă”, “vlahă” sau “moldoveană”.

Accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă – este reglementat conform dreptului intern din Federaţia Rusă. Nu există restricţii de natură juridică. În prezent, cererile de vize pentru cetăţenii români care doresc să rezideze pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru o durată mai lungă de 90 zile sunt soluţionate în interval de 7 zile lucrătoare, iar solicitările pentru viză cu intrări multiple în decurs de 14 zile lucrătoare.

DEEAC – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice