Diplomația economică

Diplomaţia economică

Este funcţia de politică externă care asigură conformitatea demersurilor de politică externă cu obiectivele de promovare a bunăstării economice a cetăţenilor unei ţări. Are ca obiectiv utilizarea  instrumentelor de politică externă pentru susţinerea intereselor economice ale întreprinzătorilor români şi ale statului român.

Diplomaţia economică asigură  un cadru eficient de cooperare instituţională în vederea realizării unor demersuri concertate de promovare a obiectivelor economice ale României în străinătate şi, respectiv, de sprijinire a atragerii de investiţii străine în România.

Principalele atribuţii vizează apărarea intereselor economice româneşti în străinătate; sprijinirea şi promovarea obiectivelor de securitate energetică; cooperarea cu organizaţii economice internaţionale; cooperarea inter-instituţională pe linie economică; oferirea de expertiză economică în cadrul MAE.