Condiţii de călătorie

Irak

Ultima actualizare: 
19 septembrie 2018

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetățenii români care doresc să călătorească în Republica Irak trebuie să dețină un document de călătorie care să aibă o valabilitate mai mare de 6 luni, în conformitate cu modificarea legii irakiene nr. 76 din 2017 privind regimul intrării cetățenilor străini pe teritoriul acestui stat.

De asemenea, pentru permiterea intrării în Irak, cetăţenii români au nevoie de vize, care se pot obţine de la Ambasada Republicii Irak la Bucureşti.

În cazul Regiunii Kurdistan-Irak, cetățenii români pot obține viza turistică la punctele de trecere a frontierei, valabilă pentru 30 de zile. Viza turistică obținută la intrarea în Regiunea Kurdistan-Irak nu este valabilă pentru restul Republicii Irak.

În baza vizei acordate de secţiile consulare din cadrul ambasadelor irakiene, nu sunt impuse restricţii de intrare şi de şedere în Irak.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă prudenţă, sau chiar evitarea călătoriilor în Irak, situaţia de securitate din această ţară fiind afectată de acţiuni cu caracter terorist!

Pentru viza de şedere sau viza în vederea exercitării unor activităţi lucrative, este necesară aprobarea specială a Ministerului de Interne şi a Ministerului Muncii de la Bagdad. Timpul de aşteptare pentru o asemenea viză este de aproximativ 30 de zile. Mai multe informaţii asupra acestor tipuri de vize puteţi solicita la Ambasada Republicii Irak la Bucureşti.

Ambasada Republicii Irak în România

Cancelaria: Str Daniel Danielopolu nr.10, sector 1

Telefon: (0040-21) 233 90 08; 233 90 09

Fax: (0040-21) 233.90.07

Program de lucru: luni – vineri 09.00 – 15.30

E-mail: ambasadairaq@yahoo.com

Cetăţenii români, care doresc să încheie contracte individuale de muncă în Irak, sunt sfătuiţi să analizeze cu atenţie condiţiile de securitate asigurate, gradul de risc terorist al zonei de lucru, programul de activitate profesională, modalitatea de plată şi nivelul real al salarizării, facilităţi de hrană, cazare, sanitare şi de transport.

Pentru a se evita eventuale situaţii conflictuale între angajat şi angajator, rezultate din nerespectarea înţelegerilor dintre cele două părţi, este recomandat să se încheie contracte de muncă individuale, încă dinainte de deplasarea în Irak. În perioada 2012-2016, au fost înregistrate numeroase sesizări din partea cetăţenilor români care s-au deplasat în Irak pentru desfăşurarea de activităţi economice, aceştia semnalând nerespectarea, de către angajatori, a obligaţiilor cu privire la plata salariilor, facilităţile de cazare şi facilitarea obţinerii permiselor de şedere (obligaţii ce revin angajatorului la încheierea unui contract de muncă cu angajatul).

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români să nu înmâneze documentele de călătorie române altor persoane, pentru a evita situaţiile în care aceştia pot împiedica repatrierea, prin reţinerea acestora.

În cazul deplasărilor în Irak, regulamentele privind sănătatea publică stipulează obligativitatea de a prezenta teste de sânge (pentru HIV şi hepatită) în termen de 10 zile de la data sosirii, de la această prevedere fiind exceptate călătoriile în scop turistic. Informaţii cu privire la locurile unde se efectuează testele de sânge sunt disponibile la sosirea pe aeroport.

Cetăţenii români care călătoresc în Irak, utilizând paşapoarte simple şi temporare şi rămân în acest spaţiu mai mult de 10 zile, trebuie să se înregistreze la autorităţile locale, iar cu aproximativ 3-4 zile înainte de plecarea din Irak trebuie să obţină permisiunea de ieşire, de la aceleaşi autorităţi.

În Regiunea Kurdistan-Irak/RK, testele de sânge sunt obligatorii doar în cazul şederilor mai mari de 30 zile, dacă se solicită permisul de ședere. Informaţii cu privire la etapele necesare a fi urmate pentru obţinerea rezidenţelor pot fi obţinute de la departamentele teritoriale de rezidenţă şi de pe site-ul Directoratului pentru Rezidenţe (http://erbilresidency.com/longterm.php).

Sediile departamentelor pentru rezidenţă din Regiunea Kurdistan:

ErbilStrada 100 metri, în apropierea Aeroportului Internaţional Erbil

Duhok: Strada Barzan

Sulaimaniya: Strada Salim, Talary Faruk Mustafa

În cazul depășirii perioadei alocate prin viza turistică, de 30 zile, obținută la intrarea în Regiunea Kurdistan-Irak, cu maxim două săptămâni, cetățenii români vor achita penalizări aferente perioadei petrecute ilegal pe spațiu. Pentru prima săptămână, după expirarea vizei turistice se va percepe suma de 100.000 dinari irakieni, iar pentru a doua săptămână, 50.000 dinari irakieni (amenzile pot fi plătite în punctul de frontieră). În cazul în care cetățenii români petrec o perioadă mai mare de 15 zile, fara a obține permisul de ședere, peste cea acordată prin viza turistică, autoritățile locale vor percepe amenzi, săptămânal, cu valori cuprinse între 100.000 şi 500.000 dinari irakieni (prin implementarea unor noi reglementări existând posibilitatea de a fi crescut plafonul -http://erbilresidency.com/fees.php), părăsirea Regiunii Kurdistan-Irak fiind posibilă numai după efectuarea demersurilor pe lângă autoritățile locale, în vederea obținerii unui permis de ieșire, valabil două zile. Permisul de ieșire se acordă numai după achitarea amenzilor, autoritățile regionale având dreptul să ia măsuri privative de libertate împotriva persoanelor care încalcă dreptul de ședere, cu închisoare între 6 luni şi 3 ani.

În conformitate cu normele existente la nivelul autorităților locale, există posibilitatea ca persoanelor care au depășit termenul legal de ședere să le fie aplicate interdicții de intrare pe spațiu.

In vederea obținerii permisului de ședere, după sau în cursul celor 30 de zile acordate prin viza turistică, cetățenii români care solicită pentru prima oară un permis de ședere pe spațiu trebuie să prezinte un contract de muncă valabil sau acordul unui sponsor (persoană fizică sau juridică domiciliată pe plan local), și să achite taxa de 600.000 dinari irakieni (pentru permise cu durata de până la 12 luni).

Taxele se plătesc în cadrul directoratelor de rezidență din fiecare capitală de guvernorat.

Recomandăm tuturor cetățenilor români din Irak să își reglementeze șederea legală pe spațiu. Având în vedere situația de securitate precară din Republica Irak, este necesară asigurarea posibilității părăsirii zonei cu celeritate, în caz de necesitate.

 


Condiţii de Muncă în Regiunea Kurdistan-Irak

Pentru activităţi lucrative în Regiunea Kurdistan-Irak, este necesară obţinerea acordului Oficiului Regional de Muncă, în vederea obţinerii permisului de muncă.

Cetăţenii români care intenţionează să lucreze în Regiunea Kurdistan – Irak trebuie să înainteze o cerere scrisă, însoţită de un certificat de competenţe profesionale, către unul dintre birourile teritoriale de muncă. În urma aprobării cererii, acestora le va fi emis un permis de muncă de către Departamentul de Forţă de Muncă al Regiunii Kurdistan. În cazul în care persoanele urmează să lucreze în Regiunea Kurdistan-Irak în baza unui contract de muncă semnat anterior sosirii în spațiu, va fi necesară prezentarea unei scrisori de sprijin din partea angajatorului, în vederea emiterii permisului de ședere. Angajatorul trebuie să dispună de un cadru juridic care să permită angajarea pe teritoriul Regiunii Kurdistan-Irak.

În vederea stabilirii şederii legale în Regiunea Kurdistan, după obţinerea permisului de muncă, cetăţenii străini angrenaţi în activităţi lucrative se vor adresa Directoratului pentru Rezidenţă al Regiunii Kurdistan, în vederea obţinerii permisului de şedere (structuri teritoriale în fiecare guvernorat).

În cazul în care cetăţenii români sunt angajaţi legal în cadrul unei companii, angajatorul va efectua demersurile necesare pe lângă Ministerul Muncii şi al Afacerilor Sociale, înaintând o listă cu angajaţii care urmează să se deplaseze în Regiunea Kurdistan, menţionând scopul venirii acestora şi perioada de angajare. În urma obţinerii acordului din partea Ministerului Muncii şi al Afacerilor Sociale, angajatorul va întreprinde demersurile necesare pe lângă Directoratul pentru Rezidenţe şi va depune o garanţie judiciară pentru aceştia, valabilă până când respectivii părăsesc spaţiul.

Companiile angajatoare, conform cadrului legislativ, sunt obligate să încheie contracte de muncă cu angajaţii, reînnoirea acestora fiind notificată la birourile teritoriale de muncă. În cazul nerespectării de către companii a cadrului juridic privind drepturile salariaţilor, acestea vor fi penalizate cu plata unor amenzi sau poate fi dispusă măsura încheierii activităţii.

În cazul unui conflict de muncă între angajaţi şi angajator, persoanele salariate se vor adresa Oficiului Regional de Muncă (cu sedii în capitala fiecărui guvernorat) care întocmesc un dosar ce va fi trimis spre soluţionare Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale. Pentru date de contact si informatii suplimentare, se poate consulta următorul website: http://evtc-krg.org/gishti/en.

În cazul în care cetăţenii străini, posesori ai permisului de muncă în Regiunea Kurdistan, nu beneficiază de asigurări sociale în ţara de origine, aceştia pot fi incluşi în sistemul local de asigurare socială, conform legislaţiei în vigoare.

Dacă un angajat decide să îşi schimbe locul de muncă, acesta va solicita autorizaţiile necesare din partea Directoratului de Rezidenţă şi a Ministerului Muncii.

Menţionăm că schimbarea scopului şederii în Regiunea Kurdistan, fără notificarea autorităţilor, poate atrage după sine, sancţiuni din partea autorităţilor regionale.

Atenţie! Pentru deplasările în zone situate în afara regiunii administrate de Guvernul Regional Kurdistan este obligatorie deţinerea unei vize irakiene valabile (care trebuie obţinută în prealabil de la una din ambasadele Republicii Irak), în caz contrar, riscaţi să fiţi acuzaţi de trecerea frauduloasă a frontierei irakiene.

Cetăţenii români care ignoră avertismentele MAE şi se deplasează în zone de risc îşi asumă răspunderea propriei decizii.

În vederea deplasărilor în afara regiunii administrate de Guvernul Regional Kurdistan (Siria, Iran, Turcia), cetățenii români trebuie să se asigure de faptul că dețin aprobările necesare și vizele (emise de statele în care intenționează să se deplaseze) care să le permită călătoriile în aceste zone.


Intrarea în Regiunea Kurdistan-Irak la volanul autovehiculelor

În cazul în care cetăţenii români decid să se deplaseze în Regiunea Kurdistan la volanul maşinilor proprietate personală sau ale societăţilor la care aceştia sunt angajaţi, se recomandă obţinerea tuturor documentelor legale care atestă calitatea în care şoferul vizitează Regiunea Kurdistan-Irak. Menţionăm că, în cazul punctului de frontieră al Regiunii Kurdistan-Irak cu Turcia, Ibrahim Khalil, se află în uz două proceduri:

Prima procedură presupune reţinerea de către autorităţile vamale, a paşapoartelor şoferilor care introduc în regiune maşini fabricate cu un an inainte de intrarea pe spațiu. Menţionăm că autorităţile vamale, în funcţie de vechimea autovehiculelor, pot percepe, în locul reţinerii paşapoartelor, o garanţie financiară pentru care se eliberează un document justificativ. În cazul reţinerii paşaportului, cetăţenilor străini li se va elibera un formular care va conţine datele de identificare ale maşinii (acest formular nu constituie un document de călătorie valabil pe toată suprafaţa Republicii Irak, permiţând deplasarea numai în Regiunea Kurdistan - Irak, în lipsa paşaportului acest document poate constitui o bază pentru eliberarea permisului de ședere în Regiunea Kurdistan – Irak ).

A doua procedură implică aplicarea unei ştampile pe paşaportul şoferului, care marchează intrarea în regiune la volanul autovehiculului. În acest ultim caz, indiferent de vechimea autovehiculului, poate fi percepută o sumă de bani, reprezentând garanţia pentru autovehicul. Vă aducem la cunoştinţă faptul că, pentru a preveni vânzarea ilicită a automobilelor în Regiunea Kurdistan-Irak, autorităţile regionale permit, momentan, ieşirea prin acelaşi punct de frontieră, împiedicându-se părăsirea spaţiului de către titularii paşapoartelor care au marcată viza de intrare cu autovehicule, prin alte puncte de frontieră, inclusiv aeriene.

În cazul în care cetățenii români se regăsesc într-unul dintre cazurile menționate mai sus, aceștia se pot adresa autorităților regionale (Ministerul de Interne sau autoritățile vamale din punctul de trecere a frontierei prin care au intrat pe spațiu) în vederea obținerii unei dispense care permite deplasările în afara Regiunii Kurdistan – Irak, pe cale aeriană.

În cazul în care punctul de trecere a frontierei cu Turcia este închis, șoferii pot gara vehiculele în parcările amenajate de autorități (în funcție de disponibilitate), fără a le fi impusă plata unor taxe.

Ieşirea din Regiunea Kurdistan-Irak trebuie să se realizeze prin acelaşi punct de trecere a frontierei, la volanul aceluiaşi autovehicul cu care s-a intrat. În cazul în care cetăţenii români conduc în interes de serviciu autovehicule aflate în proprietatea companiilor pentru care lucrează, pentru a nu li se reţine documentele de călătorie, este necesară prezentarea împuternicirilor în limba engleză, kurdă sau arabă şi a unei liste anterior acceptate de autoritatea contractantă sau de beneficiar şi notificată la punctul de frontieră, în care să fie înscrise toate echipamentele companiei aflate în proces de import temporar/permanent.

Notă: Procedurile menţionate sunt orientative, existând cazuri în care funcţionarii punctului de trecere a frontierei au aplicat proceduri diferite.

Pentru evitarea reţinerii paşapoartelor la punctele de trecere a frontierei terestre, se obişnuieşte ca societăţile române care sunt angrenate în activităţi comerciale cu Guvernul Regional Kurdistan sau cu contractori privaţi, să prezinte autorităţilor vamale liste aprobate în prealabil de către Ministerul Finanţelor al Guvernului Regiunii Kurdistan, conţinând date de identificare ale utilajelor, maşinilor şi echipamentelor care urmează să fie angajate în activităţile comerciale desfăşurate în cadrul regiunii.

Recomandăm cetățenilor români care decid să se deplaseze în Regiunea Kurdistan – Irak la volanul unor autovehicule care nu sunt proprietate personală, să prezinte la intrarea pe spațiu procuri autentificate, traduse în limbile engleză/turcă/kurdă.

Pentru facilitarea contactului cu autoritățile locale din punctul de trecere a frontierei cu Turcia, Ibrahim Khalil, recomandăm cetățenilor români să se adreseze direct acestora la:

 • Dl. Farsat A. Mohammed, director adjunct în cadrul complexului vamal Ibrahim Khalil, 00964(0)7504457628 / 00905354733280, alifarsat@yahoo.com
 • Dl. Tahir Tofiq Asihi, asistent director general în cadrul complexului vamal Ibrahim Khalil, 00964(0)7504455916 / 00964(0)7605025078, mtt.asihi@yahoo.com
 • Dl. Khorshid Rashid, asistent, 00964(0)7504577028Ameninţări teroriste

Zilnic se înregistrează atentate cu dispozitive explozive improvizate, maşini capcană, atacuri sinucigaşe, răpiri de persoane şi atacuri armate.

Nicio locaţie din capitala irakiană nu este sigură, inclusiv Zona Internaţională. Atacurile sunt surprinzătoare, iar ţintele, în afara forţelor militare irakiene pot fi şi civilii, inclusiv cetăţenii străini.

În Regiunea Kurdistan-Irak, riscurile de atacuri teroriste sunt reduse, comparativ cu celelalte zone ale Irakului. Cele trei provincii (Duhok, Erbil şi Sulaimaniyah) sunt administrate de Guvernul Regional Kurdistan. Regiunea Kurdistan - Irak este în mod semnificativ mai stabilă decât zona arabă a Irakului.

Cu toate acestea, riscurile de securitate în Regiunea Kurdistan - Irak rămân valabile, o serie de grupări teroriste islamiste, inclusiv Al-Qaeda din Irak, Statul Islamic, fiind active şi în această parte a Irakului.

 • La 23.08.2014 a avut loc un atentat cu maşină capcană în Erbil, capitala Regiunii Kurdistan-Irak.
 • La 19.11.2014 a avut loc un atac terorist cu maşină capcană asupra clădirii Guvernoratului Erbil, în zona centrală a oraşului Erbil, soldat cu moartea a patru persoane şi rănirea altor 29. Atacul sinucigaş a vizat maximizarea numărului victimelor din raza de explozie.
 • La 17.04.2015 a mai avut loc un atentat cu maşină capcană în apropierea consulatului SUA din Erbil, în cartierul Ainkawa, care a condus la sporirea măsurilor de securitate a autorităților locale precum și a misiunilor diplomatice.
 • La 17.02.2016, în zona districtului Chamchamal, intersectia Shoresh, pe autostrada Kirkuk-Sulaymaniyyah a avut loc o deflagrație a unui dispozitiv explozibil improvizat, în incinta sediului unui partid politic.

Menționăm că în perioada recenta, autoritățile locale au prevenit mai multe atacuri teroriste.

Totodată, în zonele de frontieră cu Turcia şi Iran au loc periodic violenţe, drept pentru care este necesară solicitarea sfatului autorităţilor locale înainte de a efectua călătorii în zonele respective.

În contextul ridicării stării de alertă în oraşul Erbil, incluzând amplasarea punctelor de control suplimentare, se recomandă cetăţenilor români aflaţi în Regiunea Kurdistan-Irak să prezinte autorităţilor locale, în cazul în care li se solicită, documentele de călătorie şi permisele de şedere, în vederea identificării.

Pe fondul evenimentelor teroriste recente, se recomandă reducerea până la anulare, a deplasărilor în afara spaţiilor de lucru şi de reşedinţă.

Având în vedere recentele evenimente pe linie de securitate din sudul provinciei Kirkuk, respectiv atacurile cu arme chimice (13.03.2016), precum și jaful armat organizat la 14.03.2016 în cartierul Arafa din Kirkuk, dar și atacurile sinucigașe din zona Makhmour (15.03.2016), situația de securitate este în continuă deteriorare

Recomandăm cetățenilor români să manifeste răbdare în cazul în care se confruntă cu blocaje de trafic cauzate de posturi de control instituite ad-hoc și să fie cooperanți cu reprezentanții autorităților locale.

Insistăm asupra faptului că autoritățile locale pot considera orice nerespectare a indicațiilor acestora ca acte de ostilitate. Subliniem importanța deținerii documentelor personale de identificare și,în cazuri de necesitate, prezentarea acestora la cererea reprezentanților autorităților locale, în vederea verificării identității.

Reiterăm obligativitatea ca cetățenii români să păstreze asupra lor documentele de identitate locale (rezidență/ikama și/sau pașapoarte) mai ales în contextul situației de securitate actuale și a sporirii punctelor de control în interiorul și exteriorul zonelor urbane

Totodată, menținem recomandarea privind evitarea spațiilor aglomerate (mall-uri, zonele centrale ale orașelor, localuri ), pentru a nu vă expune eventualelor riscuri și optarea pentru rute alternative în cazul deplasării între capitalele celor trei guvernorate, Erbil, Duhok și Sulaimaniyyah, acordând atenție și intervalelor orare alese pentru deplasări (se recomandă deplasarea pe timpul zilei).

Începând cu luna iunie a anului 2014 forţele Peshmerga au intensificat confruntările cu elemente ale organizaţiei Statului Islamic în zonele guvernoratului Ninewa şi zona situată la sud de Regiunea Kurdistan-Irak, riscurile teroriste menținându-se sporite, inclusiv la graniţa guvernoratelor Erbil, Sulaimaniyyah şi Duhok.

Este recomandat să se evite zonele aglomerate, precum şi deplasările pe timpul nopţii.

Se recomandă luarea unor măsuri suplimentare de protecţie în ceea ce priveşte şederea şi deplasările în localitatea de reşedinţă, precum şi programarea cu atenţie a ieşirilor în afara localităţii de reşedinţă.

În condiţiile unui incident terorist, căile rutiere şi aeriene pot fi închise.

Numerele de telefon care pot fi apelate în situaţii de urgenţă în Regiunea Kurdistan – Irak, sunt următoarele:

 • Poliţie urgenţe: 00964 (0) 66 104/124/144/134
 • Serviciul de securitate (Asayish): 00964 (0) 66 106/126
 • Pompieri: 00964 (0) 66 125/115
 • Serviciul de ambulanțe: 00964 (0) 750 446 0104Siguranţă şi criminalitate

Există grupări înarmate care organizează răpiri şi asasinate ale populaţiei locale şi ale cetăţenilor străini, în vederea obţinerii răscumpărărilor.

Dacă este necesar să vă deplasaţi în Irak, sau vă aflaţi deja pe teritoriul acestei ţări, este recomandat să vă adresaţi Ambasadei României la Bagdad sau Biroului Consular Erbil (pentru Regiunea Kurdistan-Irak) şi să vă anunţaţi prezenţa în regiune, comunicând coordonatele dumneavoastră.

În acest fel puteţi fi contactaţi rapid şi eficient pentru a vi se acorda asistenţă consulară, precum şi în cazul unor situaţii de urgenţă.

Ţineţi cont de faptul că, în contextul de securitate din Irak, posibilitatea de intervenţie a Ambasadei României este limitată!Sistemul medical

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cu insistenţă cetăţenilor români care se deplasează sau se află pe teritoriul Irakului să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă!

Condiţiile de igienă şi sanitare sunt sub limita minimă admisibilă.

Multe unităţi spitaliceşti nu oferă condiţii foarte bune din punct de vedere al serviciilor medicale. Există mici clinici de medicină generală şi cabinete dentare private, dar aprovizionarea cu materiale şi produse sanitare corespunzătoare este minimă.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să se deplaseze în Republica Irak că, începând cu luna septembrie 2015, autorităţile irakiene au identificat focare de holeră si leishmanioză în guvernoratele irakiene (Al-Anbar, Bagdad, Babylon, Basra, Dyala, Kerbala Muthanna, Mysan, Najaf, Qadisiyyah, Thyqar şi Wassit).

Menţionăm că, începând cu 2008, au mai fost înregistrate două perioade în care Irakul s-a confruntat cu epidemii de holeră în sudul şi vestul ţării, precum şi în guvernoratul Sulaimaniyyah, din Regiunea Kurdistan-Irak.

Pentru informaţii privind măsurile minime în vederea evitării infectării cu holeră se recomandă cetăţenilor români care se deplasează pe teritoriul irakian să consulte pagina de Internet http://www.who.int/cholera/technical/prevention/control/en/index2.html ; www.insp.ro şi/sau www.cnscbt.ro. "Condiţii privind traficul auto

Traficul auto este fragmentat de numeroase puncte de control.

Recomandăm cetățenilor români să manifeste răbdare în cazul în care se confruntă cu blocaje de trafic cauzate de posturi de control instituite ad-hoc și să fie cooperanți cu reprezentanții autorităților locale.

Insistăm asupra faptului că autoritățile locale pot considera orice nerespectare a indicațiilor acestora ca posibile acte de ostilitate.

În majoritatea cartierelor centrale ale capitalei, traficul se desfăşoară cu dificultate din cauza aglomeraţiei.
 

 • Permisul de conducere

Autorităţile irakiene admit, pentru o perioadă nedefinită, valabilitatea documentelor internaţionale şi naţionale.

Transportul public nu este disponibil străinilor, datorită riscului răpirii.

Deşi există linii de autobuze şi microbuze, cu trasee definite, transportul public se face cu ajutorul taxiurilor, dar conducătorii auto evită să se deplaseze în multe din zonele capitalei considerate nesigure. Evitaţi călătoriile cu taxiuri ilegale sau neînregistrate!

În Regiunea Kurdistan – Irak au fost semnalate numeroase cazuri de agresiuni împotriva femeilor, provocate de șoferii de taxi.

 

 • Informaţii privind cazurile de accidente de circulaţie

Ministerul irakian de interne dispune de un serviciu specializat pentru informarea ambasadelor asupra eventualelor accidente rutiere în care sunt implicaţi cetăţeni străini, însă datorită situaţiei existente, sistemul nu este operaţional.Reglementări vamale

Autorităţile irakiene aplică criterii apropiate de cele impuse de majoritatea statelor.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

 • 200 ţigarete (10 pachete standard)
 • 2 litri de vin,
 • 1 litru de băuturi spirtoase.

Nu sunt menţionate restricţii privind bijuteriile personale.

Suma maximă de valută forte permisă (la intrarea şi ieşirea din ţară) este de 10.000 dolari SUA.Regimul medicamentelor

Nu sunt impuse restricţii asupra medicamentelor de uz personal. Vă recomandăm ca medicamentele pe care le luaţi cu dumneavoastră să fie însoţite de reţete autorizate de administrare, pentru fiecare caz în parte. Substanţele psihotrope, stupefiantele şi derivatele acestora sunt interzise, iar pedepsele sunt severe.Utilizarea cărţilor de credit

În Irak nu este posibilă utilizarea mijloacelor moderne de operaţiuni bancare. În Regiunea Kurdistan - Irak există posibilitatea folosirii automatelor bancare în vederea extragerii sumelor de bani în dolari SUA sau dinari irakieni, putându-se achita, în acelaşi timp, în unele magazine, şi cu cartea de credit.

În Regiunea Kurdistan – Irak, nu se recomandă utilizarea cărților de credit din cauza lipsei de lichidități în băncile locale, pe fondul crizei economice curente.​Regimul animalelor de companie

Nu sunt impuse restricţii de intrare sau carantine animalelor de companie aduse din străinătate.

Asistenţa veterinară este deficitară, datorită lipsei acute a cadrelor cu pregătire superioară şi a lipsei medicamentelor şi instrumentarului necesare.

 

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice