Condiţii de călătorie

Regatul Ţărilor de Jos

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
11 februarie 2019

 

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români pot călători în Regatul Ţărilor de Jos, partea continentală a Regatului (Olanda) în baza paşaportului sau a cărţii de identitate în curs de valabilitate. În teritoriul insular al Regatului Țărilor de Jos, respectiv teritoriile autonome Aruba, Curaçao şi St. Maarten împreună cu municipiile Bonaire, Saba și St. Eustatius, cetățenii români pot intra şi rămâne, fără viză, 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, doar în baza unui paşaport valabil.

Cetăţenii români care doresc să rămână o perioadă îndelungată în acest stat, trebuie să se înregistreze la autorităţile locale.

În Olanda, cetăţenii români se pot înregistra şi pentru o perioadă scurtă de ședere, la una dintre cele 19 primării care gestionează registrul nerezidenților. În urma înregistrării, cetățeanul român va obține un Cod numeric propriu (BSN) care facilitează încheierea unui contract de muncă, contactele cu primăria şi alte autorităţi olandeze, permite accesul la sistemul de sănătate, sistemul de taxe şi impozite sau alte servicii.

Autorităţile din partea insulară a Regatului pot solicita îndeplinirea următoarelor condiţii de intrare:

 • paşaport valabil pentru întrega perioadă de şedere;
 • dovada întoarcerii în statul de plecare sau a tranzitului (permis de şedere, viză, bilet de călătorie);
 • dovezi privind scopul şederii (invitaţie, voucher/rezervare etc);
 • mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor pe perioada sejurului;
 • asigurare medicală sau de călătorie, care să acopere cheltuieli medicale de cel puţin 15.000 de USD şi să includă cheltuieli de spitalizare, tratament de urgenţă şi repatriere, inclusiv în caz de deces;
 • persoana să nu prezinte un pericol pentru ordinea şi sănătatea publică.

Mai multe detalii privind intrarea şi şederea în teritoriile insulare ale Regatului Ţărilor de Jos pot fi obţinute de la Ambasada Regatului Ţărilor de Jos din România sau la numărul de telefon +31247247247, apelabil 24/7.

Înainte de a pleca din România:

 • verificaţi valabilitatea documentelor de identitate/călătorie şi solicitaţi primăriei competente din România extrase multilingve (internaţionale) ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie) cu toate menţiunile privind starea civilă înscrise. Aceste extrase nu se traduc şi nu se apostilează, fapt care vă facilitează înregistrarea la primăria olandeză;
 • solicitaţi asigurare medicală pentru situaţii de urgentă (cardul european de asigurare medicală) şi/sau asigurare medicală de călătorie încheiată la o companie privată;
 • asiguraţi-vă că deţineţi mijloacele financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei şi întoarcerii în România.

Atenție! Sumele mari de bani lichizi aflați asupra dvs. pot ridica suspiciuni de spălare de bani, acestea putând fi confiscate temporar de autorități până la probarea provenienței acestora, sens în care recomandăm utilizarea mijloacelor moderne de plată.

Important! Ministerul Afacerilor Externe recomandă insistent cetăţenilor români să se adreseze misiunii diplomatice a României la Haga și să își anunțe prezența în regiune sau să se înregistreze prin intermediul portalului www.econsulat.ro,  comunicând propriile coordonate pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă, în special cetăţenilor români care se deplasează în teritoriul insular al Regatului Ţărilor de Jos (Bonaire, St. Eustatius, Saba, Aruba, St. Maarten și Curaçao).

Foarte important! Consulii onorifici nu pot presta servicii consulare. Acestea pot fi oferite doar de către secţia consulară a Ambasadei României la Haga, pe bază de programare la următorul link: https://www.econsulat.ro   

Şederea pe termen lung

În cazul şederilor care depăşesc 90 de zile, este obligatoriu să vă înregistrați la primăria olandeză pe raza căreia vă veți stabili reşedinţa. Puteți afla condițiile necesare înregistrării pe pagina web a fiecărei primării.

Angajare

Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români nu au nevoie de permis de muncă pentru a lucra în Olanda și sunt supuși aceloraşi reguli aplicabile oricărui cetăţean din Uniunea Europeană care lucrează în această ţară.

Pentru identificarea unui loc de muncă în Olanda pot fi contactate:

 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM- care gestionează la nivel național portalul mobilității forței de muncă europene, EURES: http://eures.anofm.ro/;
 • Agenția pentru Asigurări Sociale și Forță de Muncă din Olanda – UWV. Adresa de internet a instituției publice este www.werk.nl, iar pentru varianta în limba engleză poate fi accesat următorul link:  www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/working-netherlands.

Informații suplimentare despre condițiile de trai și muncă în Olanda și despre prestațiile de securitate socială la care au dreptul lucrătorii români pot fi obținute parcurgând ghidul întocmit în acest sens de Ministerul Muncii și Justiției Sociale: https://haga.mae.ro/local-news/1446 , sau ghidul pentru lucrătorii europeni, realizat de Ministerul olandez al Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă, cu titlul "Nou în Olanda": https://www.government.nl/documents/publications/2014/03/07/new-in-the-netherlands-roemeens

Autoritățile din Olanda pun la dispoziția cetăţenilor interesați informații utile prin intermediul Inspectoratului pentru Afaceri Sociale și Forță de Muncă (Inspectie SZW): http://www.inspectieszw.nl . Pagina web include detalii despre drepturile şi obligaţiile lucrătorilor, precum și un formular în limba română, care trebuie completat în cazul în care au loc încălcări ale drepturilor lucrătorilor de către angajator. Acest formular poate fi accesat la următorul link : https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Romanian

Informaţii utile pot fi obţinute şi de la organizația independentă non-guvernamentală Fairwork, care sprijină persoanele exploatate, prin e-mail la adresa: romania@fairwork.nu sau pe pagina web www.fairwork.nu

Cetăţenii români aflaţi în Haga şi împrejurimi pot să apeleze şi la biroul de informare al primăriei Haga pentru rezidenţi UE: https://www.denhaag.nl/en/moving-and-immigration.htm

Riscuri de securitate

Olanda nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional. După atentatele teroriste din alte state europene, autorităţile olandeze au instituit o stare de alertă preventivă. Olanda a introdus patru niveluri de alertă preventivă respectiv: minim, limitat, substanţial şi critic. În prezent autoritățile olandeze au impus măsuri suplimentare de control și securitate pe întreg teritoriul țării și mențin nivelul de alertă teroristă la „substanțial".

Cetăţenilor români care călătoresc în Olanda li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile olandeze şi să acceseze periodic site-ul Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Infracţionalitate

Olanda nu este o ţară cu un nivel de infracţionalitate foarte ridicat. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului de/din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). Se recomandă prudenţă şi atenţie deosebită în zonele turistice, în particular Amsterdam.

Este recomandat ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. Există posibilitatea să fiți îndrumați să depuneți plângerea online, aceesând:https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. În cazul pierderii actelor de identitate, este necesar să vă adresați biroului local de poliţie şi Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga.

În cazul unor incidente grave, trebuie apelat numărul de urgenţă 112 (poliţie, pompieri, salvare). Dacă nu necesitați sprijin imediat, poliţia poate fi contactată la următoarele numere de telefon : 0900-8844, apelabil din Olanda sau +31 34 357 88 44, din străinătate.

 

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Olanda. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Olanda să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie pentru întreaga durată a deplasării. În cazul şederii pe termen lung în Olanda, este obligatorie (sub sancţiunea amenzii) încheierea unei poliţe de asigurare de sănătate în sistemul olandez şi înregistrarea la un medic de familie.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, va fi contactat, în primul rând, agentul sau partenerul olandez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliță. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Olanda, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Accesul pe autostrăzi nu este supus plăţii de taxe.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate şi este adesea contra cost.

Parcarea în locurile nepermise sau neplata acesteia duce la aplicarea unei amenzi sau la imobilizarea vehicului.

 • Centura de siguranţă

Centura de siguranţă este obligatorie, inclusiv pentru pasagerii din spate. Se aplică sistemul priorităţii de dreapta.

 • Limitele de viteză admise

Limitele de viteză admise: în interiorul localităţilor – 50 km/oră; drumuri naţionale, centuri ocolitoare – 80 km/oră; autostrăzi – 100 / 120 / 130 km/oră (conform indicaţiilor de la faţa locului).

Folosirea telefonului mobil la volan

Este permisă utilizarea telefonului numai prin sistemul handsfree.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Pe teritoriul Olandei, legislaţia rutieră interzice utilizarea aparatelor de detectare a radarelor şi a celor antiradar, iar utilizarea acestora reprezintă infracțiune. De regulă, echipajele de poliţie au montate dispozitive de detectare a aparatelor antiradar în maşini.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Olanda. În cazul şederii pe termen lung, cetăţenii români pot solicita preschimbarea permisului românesc de conducere cu unul olandez. Informaţii cu privire la procedura de preschimbare a permisului sunt oferite de către agenţia olandeză de resort (www.rdw.nl). În cazul în care cetăţenii români călătoresc cu maşina personală în Olanda și sunt rezidenţi în acest stat, pot alege între păstrarea numărului de înmatriculare sau solicitarea unui număr de înmatriculare olandez. În oricare dintre situații, maşina trebuie înregistrată în cel mai scurt timp la autoritățile fiscale în scopul stabilirii impozitului aferent (MRB motorrijtuigenbelasting).

 • Accidente de circulaţie

În caz de accident uşor în care sunt implicate şi alte maşini, se completează, împreună cu celelalte părți, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile de asigurări pentru soluţionarea amiabilă. Se notează elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă există răniţi, se apelează numărul de urgenţă 112 pentru ambulanţă şi poliţie şi se acordă primul ajutor. Poate fi solicitat sprijinul partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

În cazul unui accident soldat cu avarierea gravă a autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată starea de fapt. Pentru informaţii detaliate puteți contacta Asociaţia Slachtofferhulp Nederland la numărul de telefon 0900-0101 sau accesând următorul link: https://www.slachtofferhulp.nl. Pentru sprijin din partea experţilor şi profesioniştilor specializaţi în domeniul vătămărilor corporale ca urmare a accidentelor rutiere, dauna poate fi înregistrată la următorul link:https://deletselschaderaad.nl/register/, în scopul alegerii unui furnizor de servicii juridice specializate.

În caz de deces, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi a extrasului internaţional al actului de deces (doar la cerere) şi informează, cu prioritate, familia persoanei decedate.

 • Atenţionări speciale

Restricții pentru șoferii de tir: Începând cu luna februarie 2018, Inspectoratul Mediului Ambiant și de Transport olandez aplică interdicția de a petrece perioada de odihnă săptămânală normală de 45 de ore în vehicul, în baza Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

În caz de nerespectare a prevederilor legale, companiile vor fi amendate cu până la 1.500 Euro.

Pentru evitarea sancțiunilor, se recomandă ca angajatorii români să ia măsuri cu privire la asigurarea unor facilități de cazare adecvate sau, după caz, posibilitatea de revenire la bază a conducătorilor auto. Mai multe informații se pot obține consultând pagina Internet a Inspectoratul Mediului Ambiant și de Transport https://www.ilent.nl/contact sau la numărul de telefon +31884890000.

Biciclişti: În localităţi, se recomandă acordarea unei atenții deosebite bicicliştilor.

Interzicerea armelor: Este interzisă deținerea de arme albe, arme de foc nefuncționale, obiecte care imită armele de foc, spray-uri cu efect iritant – lacrimogen și/sau tasere, atât asupra persoanei, cât și în autoturism. Amenzile primite în domeniul traficului rutier.

Dacă s-a comis o contravenție minoră în trafic, va fi trimisă o scrisoare cu litera M în colțul din dreapta sus, către:

 • proprietarul mașinii sau al motocicletei implicate în contravenția minoră, sau
 • persoana care a comis contravenția minoră și căreia poliția i-a impus o amendă la fața locului, sau
 • persoana care a închiriat mașina, remorca sau motocicleta implicată în contravenția minoră.

Această scrisoare va menționa tipul contravenției și suma care trebuie plătită. Amenda trebuie plătită în termen de opt săptămâni. În caz contrar sau în situația în care nu se achită amenda integral, va fi trimisă o notificare de plată, cu o valoare de 1,5 ori mai mare decât suma stabilită iniţial.

În cazul în care amenda nu este plătită nici după a doua notificare, dosarul va fi transferat în România, iar dacă plata nu va fi încasată nici prin transferul dosarului, numele persoanei amendate va fi înscris într-un Registru de urmărire, astfel încât un ofițer de poliție sau un ofițer vamal poate opri persoana urmărită și poate solicita plata amenzii pe loc. Pentru neconformare maşina va fi confiscată. Neplata amenzii poate duce la aplicarea pedepsei cu închisoarea, iar amenda va fi considerată în continuare neachitată.

 

Regimul drogurilor

Orice fel de drog este ilegal în Olanda, atât la intrare, cât și la ieșirea de pe teritoriul statului. Recomandăm respectarea întocmai a legislației cu privire la regimul stupefiantelor și evitarea persoanelor care oferă spre vânzare droguri. Acestea, de cele mai multe ori, oferă substanțe diferite, care pot pune în pericol grav sănătatea consumatorilor. Orice persoană care încalcă regulile privind regimul drogurilor poate fi reţinută de poliţie şi inculpată. Autorităţile olandeze abordează extrem de serios şi strict cultivarea şi deţinerea de cannabis.

 

Regimul medicamentelor

Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală. În cazul în care aceste medicamente includ substanţe supuse regimului drogurilor, la un eventual control trebuie prezentată reţeta care prescrie medicamentul respectiv, în limba engleză sau olandeză şi numărul de telefon al medicului care a prescis reţeta.

Antibioticele sunt eliberate de farmaciile olandeze doar pe baza unei reţete.

 

Regimul animalelor de companie

Animalele care sunt introduse pe teritoriul Ţărilor de Jos trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: identificare prin tatuaj sau microcip implantat sub piele; carnetul de sănătate veterinar; vaccinul antirabic în curs de valabilitate; titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic), care trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului.

Dacă animalele prezintă semne de abuz, acestea pot fi preluate şi trimise la un centru de protecţie, iar supravegheatorul va fi cercetat.

Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie în Olanda.

 

Site-uri internet utile

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice